Q & A

Have you — during your research — come across anything which you are unsure of, or do you need more information about a specific topic? As regards such issues, please use the following form to contact the employees of the Bata Information Centre.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 1. Dobrý den,
  mohli byste mi poradit, zda existuje nějaká literatura/zdroj, podrobněji se týkající americké inspirace ve firmě Baťa – seznam firem, které Baťa v USA navštívil a v čem konkrétně se u nich inspiroval.
  Děkuji.

 2. Dobrý den,
  nevíte, jestli firma Baťa musela po obsazení jižního Slovenska v roce 1938 Maďarskem přejmenovat své obchody z Baťa na Cikta, nebo byly prodány či zabaveny?

  1. Dobrý den,
   změnu názvu obchodů z Baťa na Cikta způsobily pomnichovské poměry. Firma Baťa tehdy v důsledku změny státních hranic své působení v Maďarsku zastřešila zřízením nové společnosti – Cikta s. s r. o. Komárno.

 3. Dobrý den,
  mohli byste mi doporučit nějakou literaturu a obrazový materiál k vývoji Baťovy reklamní fotografie?

  1. Dobrý den,
   zajímavý článek napsala Monika Oravová, Reklama a propagace firmy Baťa ve Zlíně (1894-1945), Zlínsko od minulosti k současnosti 19/2002, s. 33–78. Využití fotografií u Bati lze pozorovat asi od poloviny 20. let, např. ve firemních novinách a publikacích, např. kniha Anton Cekota, Baťa neue Wege, Brünn-Prag 1928, 142 s.

 4. Dobrý den,
  v literatuře se uvádí, že Tomáš Baťa nebyl při založení podniku v září 1894 plnoletý a proto povolení živnosti bylo napsáno na jeho bratra Antonína. Tomáš se narodil v dubnu 1876, takže v září 1894 měl již 18 let a 5 měsíců, tedy plnoletý měl být.

  1. Dobrý den,
   za Rakouska-Uherska byla plnoletost stanovena na věk 24 let, avšak se souhlasem zákonných zástupů jí bylo možné úředně dosáhnout již dříve. Takto se to stalo i u bratrů Baťových v roce 1892, kdy je otec prohlásil za zletilé. Pro úplnost lze dodat, že v době založení firmy měla nejstarší Anna 22 let, Antonín 20 let a Tomáš Baťa 18 let.

 5. Dobrý den,
  zajímal by mne počáteční kapitál tří sourozenců Baťových při založení podniku v září 1894 – někde se uvádí 800 zlatých, jinde 600 zlatých?

  1. Dobrý den,
   údaje se opravdu liší. Sám Tomáš Baťa uvádí dva údaje: ve vlastním životopise z roku 1909 píše o 600 zlatých, zatímco v knize Úvahy a projevy (1932) částku vyčísluje na 800 zlatých. Situaci by mohla objasnit kniha Františka Hodáče – Tomáš Baťa, život a práce hospodářského buditele, Hodáč velmi dobře znal fakta z Baťova života a na str. 30 své knihy píše, že otec jako dědictví po matce vyplatil jejím čtyřem dětem Anně, Antonínovi, Tomášovi Baťovým a Josefce Bartošové každému 200 zlatých – tj. dohromady 800 zlatých. Nevlastní sestra Josefa Bartošová se však založení nového podniku v září 1894 nezúčastnila a proto je pravděpodobnější údaj o počátečním kapitálu 600 zlatých.